Skoro slam

Není to úplně slam poetry, nebásnila jsem na zadané téma nebo slova okamžitě. Někdy to bylo cestou na akci (obvykle brněnské literární pořady POKUK, KRA nebo Šuplík), většinou až přímo na místě.